Vastleggen en registreren

U ziet, het opstellen van een levenstestament vergt een goede voorbereiding. Belangrijk is het om goed vast te leggen wat uw wensen zijn en wie die moet uitvoeren. Maar bovenal: dat die wensen snel en eenvoudig terug te vinden zijn en aan alle juridische vereisten voldoen. Een bank bijvoorbeeld zal geen genoegen nemen met zo maar iedere handgeschreven volmacht.

Het biedt daarom meerdere voordelen om een levenstestament op te stellen via een notaris:

  • een notaris moet uw identiteit controleren (er kan dus geen twijfel over bestaan of het wel echt uw wensen zijn)
  • een notaris moet controleren of u nog wilsbekwaam was, toen u het levenstestament ondertekende
  • een familienotaris is helemaal thuis in deze materie en kan u gevraagd en ongevraagd van advies dienen
  • uw wensen worden juridisch goed vastgelegd en zijn bewijsrechtelijk moeilijk aan te tasten (dat is immers bij uitstek de taak en toegevoegde waarde van een notaris)
  • uw wensen zijn snel en eenvoudig terug te vinden (de notaris moet uw levenstestament minimaal 30 jaar bewaren in zijn kluis en zorgt voor registratie bij een speciaal daarvoor opgezet register)
  • de inhoud van uw levenstestament kan alleen worden opgevraagd door iemand die daar een belang bij heeft (de notaris ziet erop toe dat alleen belanghebbenden een afschrift van uw levenstestament krijgen)