Welkom

Welkom op de website van Levenstestament. Op deze website kunt u alle benodigde informatie vinden over het levenstestament.

U hebt momenteel niemand benoemd tot levensexecuteur? Of u wilt - voor extra zekerheid - iemand benoemen tot toezichthouder op uw levensexecuteur?

De Stichting Bewind & Executele Nederland biedt hierbij uitkomst. Lees meer over wat deze stichting voor u kan betekenen.

Vastleggen en registreren
In een levenstestament legt u vast wat u wilt dat er gebeurt, indien u zelf (tijdelijk of blijvend) niet in staat bent om uw zaken te regelen. Die situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen, indien u voor langere tijd ziek wordt, als u ten gevolge van een verkeersongeval in coma komt te liggen of als u gaat dementeren.

Lees meer over het registreren van een levenstestament

Wat is een levenstestament?

  • Volmacht
  • Materiële zaken
  • Uw gezondheid
  • Minderjarige kinderen
  • Huisdieren
  • Uw onderneming
  • Toezicht

Lees meer over het levenstestament